מדיניות פרטיות

"מחמד במושב" נמצאת בהחזקת חברת אל.נא.מדר שיווק וסחר בע"מ ומוכרת תחת כתובת האתר www.bamoshav.com
החברה מכבדת את הפרטיות של לקוחותיה. אנא קראו בעיון רב את מדיניות הפרטיות, השימוש והעברת המידע לצד ג'.
הטקסט מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה ל2 המינים.
מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר. כל רכישה באתר מהווה הסכמה לתקנון ולמדיניות הפרטיות במלואם ובמתכונתם המעודכנת. 
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון והמדיניות מעת לעת.

מסירה ושימוש במידע

ברכישה באתר הינך מאשר:

כל רכישה ב"מחמד במושב" בין אם באתר, בטלפון, בוואטסאפ ובמדיה החברתית מחייבת הזנת פרטים אישיים. נציין שאין שום חובה על פי כל דין למסור פרטים אישיים. כל מסירת פרטים מתבצעת תוך רצון חופשי לרבות שם, כתובת, דואר אלקטרוני ואמצעי תשלום.

הנתונים ישמרו במערכת האתר וישמשו לצרכים פרטיים של החברה כגון דיוור, שיווק, מחקר, ניהול לקוחות, מועדון שיפור חווית השירות ועוד.

המשתמש באתר ישא בכל אחריות חוקית, נזיקית ומשפטית בדבר המידע שימסור לרבות שם,כתובת, מייל, טלפון, ואמצעי תשלום. מסירת פרטים שאינם נכונים מהווים עבירה פלילית ויטופלו בהתאם לרבות הגשת תלונה פלילית ותביעה אזרחית.

המשתמש באתר מאשר איסוף ושימוש במידע אף אם לא התבצעה רכישה באתר! וזאת על מנת לשפר חווית משתמש, איסוף נתונים סטטיסטיים, עריכת סקרים, שיתוף פעולה עיסקי, וכן העברת פרטים לצד ג' לצרכים שונים, שיווק בפלטפורמות השונות כולל שיווק טלפוני ובמדיה החברתית

המשתמש רשאי בכל עת לבטל את קבלת המידע לרבות במידע השיווקי וכן כל מידע נוסף שנשמר עליו במערכת דרך דירות הלקוחות או כפתור "הסרה" שיתווסף לכל הודעה שיווקית ובהתאם לכל חוק ודין.

אבטחת המידע הנשמר

החברה נוקטת את כל אמצעי הזהירות המקובלים ועושה כל מאמץ כדי להגן על סודיות הנתונים הנשמרים במערכת כולל שימוש בהצפנה ובאמצעים טכנולוגיים סבירים ואף דואגת לעדכן אותם מעת לעת.

כל מידע המועבר לשימוש גורם צד ג' לרבות פרטים אישיים ואמצעי תשלום ימצא באחריותם הבלעדית של החברות נותנות השירות ותחת תנאי מדיניות הפרטיות והאבטחה שלהם בלבד.

 ידוע למשתמש כי למרות כל המאמצים בלתי אפשרי טכנולוגית למנוע פגיעה זדונית וזליגת מידע באופן הרמטי וגורף. יובהר למשתמש כי החברה לא תישא באחריות מכל סוג שהוא על כל פגיעה, נזק, אובדן, אי נוחות, פגיעה בפרטיות או שימוש בנתונים אם במישרין ואם בעקיפין. 

עוגיות

האתר משתמש בעוגית (cookies) לצרכיו העיסקיים ולשם תפעול תקין ומשופר של האתר ואף לעוגיות של צד ג' כגון גוגל או פייסבוק.

חלק מהעוגיות נשמרות על גבי הכונן הקשיח של המשתמש. המשתמש יכול לבטל את שמירת העוגיות על ידי הגדרות הדפדפן אך חלק מתכונות האתר לא יפעלו במצב כזה.

צד ג'

"מחמד במושב"  תעביר מידע לצד ג'  במקרים הבאים:

בהסכמה מפורשת של המשתמש באתר

לצורך שילוח ויצירת קשר עם הלקוח.

בעת עבירה על החוק, צו בית משפט, מתן פרטים שגויים או דרישה של גוף משפטי רשמי ובהתאם לדרישות החוק.

לצורך חיוב – החיוב מתבצע על ידי חברת חיצונית כמקובל כגון בנקים, חברות אשראי, ספקיות שירות וכו.

לצורך תביעה, אי הסכמה, מחלוקת או קובלנה משפטית בין הלקוח לחברה או מי מטעמה לרבות חברות צד ג'.

"מחמד במושב" תעשה כל שביכולתה על מנת להעביר מידע מינימלי ככל האפשר והדרוש בלבד למען ביצוע המשימה וההתנהלות העיסקית השותפת.

יצירת קשר

בכל שאלה או הבהרה יוכל הלקוח או מי מטעמו לפנות במייל [email protected] לחברה ולדרוש לעיין בפרטיו, לעדכן, לשנות או להסירו. חברת אל.נא. מדר שיווק וסחר בע"מ כפופה לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ופועלת על פיו ועל פי כל חוק ודין בכל עת.